Οι υπηρεσίες μας...

Το γραφείο μου παρέχει νομικές υπηρεσίες για σύσταση εταιρειών, εκδίκασης υποθέσεων (ποινικές, αστικές και εμπορικές), συμβάσεις, ρυθμίσεις δανείων, προστασία δανειοληπτών από καταχρηστικές και παράνομες συμβάσεις και προστασία σε θέματα αστικής ευθύνης.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (δικαστικούς επιμελητές, γραφολόγους, μηχανικούς, πραγματογνώμονες κλπ) που η συνδρομή τους μας παρέχει την δυνατότητα μιας άρτιας νομικής υποστήριξης.

Εάν η υπόθεση σας μπορεί να επιλυθεί χωρίς δικηγόρο, θα ενημερωθείτε άμεσα πώς να λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε.